SvaneboUdredning

Udredning på Svanebo

Hos Svanebo tilbyder vi en dybdegående tværfaglig udredning af funktions- og mestringsevnen hos den enkelte.

En udredning på Svanebo tager normalt mellem 3 og 4 måneder. Er der behov for et længere ophold, kan der aftales andet tidsforløb. Udredningen foretages af en tværfaglig personalegruppe, som sikrer bred funderet profil.

Tre udredningsperioder

Den første periode af udredningen består i relations arbejde, struktur og introduktion til miljøterapi. Anden periode arbejdes der ud fra et struktureret ugeskema, hvor beboeren støttes i at følge dette bedst muligt, og hvor der påbegyndes et terapeutisk samtaleforløb. I sidste periode observeres der hvorledes beboeren klarer sig med minimal eller ingen støtte, og der udarbejdes i samarbejde med beboeren efterfølgende en udredning efter vores ISU-plus model, som er en udvidet VUM.

Kontakt os her

Kontakt os

Der udredes ud fra følgende aspekter

 • ​ Fysiske forhold
 • ​ Psykiske forhold (struktureringsevne, følelsesmæssig tilstand, selvopfattelse, livsindstilling)
 • ​ Sociale forhold (forebygge egne problemer/valg)
 • ​ Praktiske opgaver (indkøb, tøjvask, rengøring)
 • ​ Egenomsorg (personlig hygiejne, spise og drikke, måltider)
 • ​ Kommunikation (kommunikativ forståelse, kommunikative færdigheder)
 • ​ Mobilitet (mobilitet inde og ude, befordring)
 • ​ Samfundsliv (økonomi, arbejdskapacitet, initiativ og selvstændighed, fremmødestabilitet)
 • ​ Socialt liv (kontakt til familie, venner, professionelle eller kontakt til ukendte)
 • ​ Sundhed (medicin, sygdomsindsigt, psykoedukation)
 • ​ Omgivelser

Det hele sammenfattes i en beskrivelse af borgerens fysiske og mønstringsmæssige funktionsniveau og slutteligt laves en profil med Svanebos vurdering om fremtidig indsats. ​

Lad os ringe dig op

  Send en kopi til dig selv