ForsideMålgruppe

Målgruppe

Svanebo er en godkendt §107 døgninstitution med et botilbud, der er rettet mod voksne over 18 år med svære psykiske lidelser.

Vi retter os specielt mod voksne med bipolar lidelser, skizofrenidiagnoser og voksne med personlighedsforstyrrelser. Du kan læse mere om de forskellige psykiske lidelser, som vi behandler for øverst på denne side.

Beboerne ikke må have misbrugs-, volds- eller kriminalitetsproblemer og skal kunne profitere af behandlingen på Svanebo.

Endvidere er vi godkendt til udslusning i forbindelse med fraflytning fra Svanebo.​

Mød personalet

Vi er ni fuldtidsansatte og 3 vikarer, der tilsammen udgør et erfarent og professionelt hold af psykoterapeuter, social og sundhedsassistenter, pædagoger, kontor- og køkkenpersonale samt en pedel på Svanebo.

Se alle medarbejdere

Benny Møller

Leder & organisk psykoterapeut

Tove Kallesen

​Sous-chef & organisk psykoterapeut

Ann Søgaard Sørensen

Organisk psykoterapeut

René Stevang

Social og sundhedsassistent, medicinansvarlig

Lone Guldager

Pædagog

Trine Broberg

Social og sundhedsassistent

Inge Dahl

Køkkenassistent og kok

Kristoffer Kallesen

Movnat Træner og Tankefelt-terapeut

Svanebos menneskesyn.

På Svanebo har vi respekt for det hele menneske og accept af forskelligheder. Vi har fokus på at det enkelte menneske har en lidelse og problematikker, men de er ikke deres lidelse og problematikker. Det hele menneske har ressourcer og styrker, som vi på Svanebo har øje for, er vigtige i den enkeltes arbejde og udvikling. Således at når den enkelte er klar til at afslutte forløbet på Svanebo, er det med et velbearbejdet og fungerende fundament og en værktøjskasse med brugbare redskaber til at håndtere sin lidelse og problematikker på en konstruktiv måde.

Lad os ringe dig op

    Send en kopi til dig selv