SvaneboArbejdsmetoderPsykoedukation

Psykoedukation:

Svanebo tilbyder psykoedukation til beboere og pårørende. Det vil være undervisning der tager udgangspunkt i den enkeltes sygdom, symptomer og behandling.

Formålet med psykoedukation er at den enkelte opnår viden og indsigt i egen sygdom gennem dialog og refleksion. Dette for bedre at kunne mestre egen sygdom.

Mere specifikt gælder det for beboeren at:

  • Styrke og understøtte egen evne til at mestre hverdagen.
  • Forbedre oplevelsen af livskvalitet.
  • Øge muligheden for at opdage tilbagefald.
  • Øge effekten af behandling og forbygge at sygdommen eventuelt forværres eller videreudvikles.
  • Optimere samarbejde med pårørende/netværk i behandlingen.
  • Opnå større bevidsthed om egne ressourcer og muligheder.

Mere specifikt for pårørende gælder det at:

  • Opnå viden om og forståelse for sygdommen, symptomer og behandling.
  • Få viden om hvordan familie og netværk kan støtte i forløbet.
  • Få indsigt i at sige til og fra i forhold til egen situation.

 

Det er vigtigt at huske, at beboerne på Svanebo er voksne mennesker, som er selvbestemmende omkring inddragelse af familie og netværk.