SvaneboServiceloven §107

Den selvejende institution Svanebo er et paragraf 107 botilbud.

Via linket her, kan du læse den danske lov om §107.

Serviceloven §107

Stk. 1. Svanebo er en godkendt §107 institution med døgndækning for voksne.

Derfor kan kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer på Svanebo, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Et tilbud om ophold hos Svanebo er med henblik på midlertidigt ophold, som er beregnet til at afhjælpe problemer, der normalt ikke kan løses ved ophold i en almindelig bolig, selvom der er mulighed for støtte efter den sociale lovgivning. Kommunalbestyrelsen kan derfor anvende forskellige boligformer, som f.eks. Svanebo, ved løsningen af opgaven med at give tilbud om ophold i en midlertidig boform. Bestemmelsen i stk. 1 har til formål at sikre, at kommunen kan tilbyde midlertidige ophold, herunder weekendophold, til personer med behov for aflastning, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, udslusning m.v.​

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold hos eventuelt Svanebo til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

2) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold hos eventuelt Svanebo til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Beboerne må ikke have misbrugs-, volds- eller kriminalitetsproblemer og skal kunne profitere af behandlingen på Svanebo.​