SvaneboFor beboere og pårørende

For beboer og pårørende:

Vi er et §107 (midlertidigt tilbud) bo og behandlingssted for voksne med psykiske lidelser, hvor der er døgndækning 365 dage om året. Om natten er der en sovende nattevagt, som altid kan kontaktes.

Som del af at bo på Svanebo, er det vigtigt at beboeren er åben for at arbejde med sin psykiske lidelse samt personlige udvikling. Vores arbejdsmetoder kan du læse mere om her.

På Svanebo arbejder vi både terapeutisk og pædagogisk i forhold til det hele menneske.

Vi arbejder individuelt i forhold psykoedukation for sikre at beboeren får indsigt og viden om netop sin psykiske lidelse.

Som en del af beboerens personlige udvikling arbejders der på Svanebo med miljøterapi, hvor hverdagen struktureres og gøres forudsigelig. Dette praktiseres med individuelle ugeskemaer (minder om et skoleskema), hvor alle ugens praktiske opgaver, samtaler, aktiviteter med mere skrives på. Ligeledes er der i huset oversigter med madplaner, vagtplaner og aktiviteter for at skabe forudsigelighed og tryghed.

Der tilbydes ugentlige samtaler/terapi, hvor der arbejdes mere intensivt med sin lidelse og personlige udvikling.

Som udgangspunkt er målet ved at være på Svanebo, at komme ud at bo i egen lejlighed med minimal eller ingen støtte. Derfor har vi stor fokus på, at beboeren kan klare almene praktiske ting såsom oprydning og rengøring af værelse, klare vasketøj, økonomi, egne indkøb og tage offentlig transport.

Svanebo er en institution med plads til 8 beboere. Vi ser og arbejder med det hele menneske, dets problematikker, lidelse og ressourcer. Gennem Svanebos menneskesyn og livsindstilling fremstår og indrettes Svanebo som beboernes hjem.

Vi har et rigtig godt samarbejde med distriktspsykiatrien, hvor vi i samarbejde med beboeren og psykiater er i dialog omkring den medicinske behandling.

Svanebo er meget åbne for og ønsker gerne et samarbejde med pårørende/familie, hvis beboeren ønsker dette.

Det er vigtigt for os, at Svanebo fremstår og betragtes som et hjem. Vi vægter det meget højt at dagligdagen og huset afspejler familiære omgivelser så meget som muligt. Dagligt arbejdes der med problematikker og relationer, men der skal også være plads til hygge, sjov og aktiviteter i huset såvel som ude af huset. Svanebo har mange aktivitetstilbud, som du kan læse mere om her.

På Svanebo har vi et motto; ”Du har en lidelse, men du er ikke din lidelse”.